Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení: www.long-rider.cz se zavazuje k tomu, že nebude svěřená osobní data, poskytovat třetí osobě pro komerční nabídku nesouvisející s internetovým obchodem www.long-rider.cz bez souhlasu vlastníků těchto dat. Pokud dojde k převodu vlastnických práv nebo pronájmu tohoto internetového obchodu jiné fyzické či právnické osobě, veškerá získaná data přejdou do užívání novému vlastníkovi nebo nájemci za stejných podmínek, přičemž je nový vlastník vázán dodržováním prohlášení o ochraně osobních údajů.